Dit is Alice. Zij is wethouder sport. Zij ziet kans voor meer meedoen en verbondenheid in de buurt, maar de sportfaciliteiten worden niet voldoende benut. Hoe laat Alice alle burgers gebruik maken van wat er is?

De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt

Sportaccommodaties staan vaak leeg; beter benutten van sportfaciliteiten heeft veel voordelen

In Nederland hebben we een geweldige sportinfrastructuur met faciliteiten, zoals sporthallen en -velden. Deze faciliteiten worden vooral ‘s avonds en in het weekend gebruikt. Op andere momenten staan ze, vooral bij de buitensporten, leeg. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe doelgroepen meer en beter gebruikmaken van de bestaande sportinfrastructuur?

Werken aan oplossingen voor dit wicked problem zal voor velen van grote waarde zijn:

  • Sporters kunnen door een betere benutting van de accommodatie vaker en naar behoefte trainen. Hierdoor zullen de mensen zich meer verbonden voelen en is de kans op een leven lang sporten groter.
  • Voor de community/wijk betekent dit een passend aanbod een levendige wijkvoorziening, toegenomen leefbaarheid/veiligheid, minder vandalisme (sociaal toezicht) en meer betrokkenheid.
  • De sportaanbieder kan meer mensen verbinden aan het aanbod.
  • De exploitant/eigenaar (gemeente, sportvereniging, school etc.) kan financieel belang beter onderbouwen.

Meer informatie

Klik op het plaatje en bekijk de samenvatting van het strategisch plan

Klik op één van de ramen
Wicked problem 5:
sportinfrastructuur

Dit is Alice. Zij is wethouder sport. Zij ziet kans voor meer meedoen en verbondenheid in de buurt, maar de sportfaciliteiten worden niet voldoende benut. Hoe laat Alice alle burgers gebruik maken van wat er is?

De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt

Sportaccommodaties staan vaak leeg; beter benutten van sportfaciliteiten heeft veel voordelen

In Nederland hebben we een geweldige sportinfrastructuur met faciliteiten, zoals sporthallen en -velden. Deze faciliteiten worden vooral ‘s avonds en in het weekend gebruikt. Op andere momenten staan ze, vooral bij de buitensporten, leeg. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe doelgroepen meer en beter gebruikmaken van de bestaande sportinfrastructuur?

Werken aan oplossingen voor dit wicked problem zal voor velen van grote waarde zijn:

  • Sporters kunnen door een betere benutting van de accommodatie vaker en naar behoefte trainen. Hierdoor zullen de mensen zich meer verbonden voelen en is de kans op een leven lang sporten groter.
  • Voor de community/wijk betekent dit een passend aanbod een levendige wijkvoorziening, toegenomen leefbaarheid/veiligheid, minder vandalisme (sociaal toezicht) en meer betrokkenheid.
  • De sportaanbieder kan meer mensen verbinden aan het aanbod.
  • De exploitant/eigenaar (gemeente, sportvereniging, school etc.) kan financieel belang beter onderbouwen.

Meer informatie

Klik op het plaatje en bekijk de samenvatting van het strategisch plan

crossmenu