Dit is John en zijn gezin. Hij beleeft veel plezier aan kijken naar topsport. Het is een verbindende factor voor zijn gezin. Hoe beïnvloedt topsport de sportdeelname van andere mensen?

Vergroten en zichtbaar maken van maatschappelijke waarde topsport

Om de waarde van topsport te vergroten is meer inzicht nodig in wat die waarde voor de maatschappij betekent, en hoe die waarde tot stand komt

Om de waarde van topsport te kunnen vergroten, moeten we die waarde beter aantoonbaar en zichtbaar maken. Hoe kunnen we dit bereiken? Hoe en waartoe inspireert topsport? Wat is de betekenis van topsport in brede zin, dus voor de maatschappij, en hoe vergroten we dit?

In het Nationaal Sportakkoord is de ambitie vastgelegd om zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren met de kracht van topsport. Aan topsport worden verschillende waarden gekoppeld: we beleven plezier aan topsport, successen van anderen inspireren ons en geven ons een trots gevoel, en het volgen en genieten van sport kan zorgen voor onderlinge verbinding. Hoe tonen we deze waarden aan, en vertalen we dit in maatschappelijke impact?

  • Wat zijn randvoorwaarden door topsport en welke mogelijkheden zijn er om acties uit te zetten en investeringen te doen?
  • Hoe pak je zaken meer integraal aan en wat zijn reële verwachtingen bij acties/investeringen?
  • Hoe maak je verantwoorde beleidskeuzes over bijvoorbeeld de relatie tussen breedte- en topsport.

Meer informatie

Klik op het plaatje en bekijk de samenvatting van het strategisch plan

Waar gaat het over bij dit wicked problem? Experts aan het woord.
Klik op één van de ramen
Wicked problem 4:
de waarde van topsport

Dit is John en zijn gezin. Hij beleeft veel plezier aan kijken naar topsport. Het is een verbindende factor voor zijn gezin. Hoe beïnvloedt topsport de sportdeelname van andere mensen?

Vergroten en zichtbaar maken van maatschappelijke waarde topsport

Om de waarde van topsport te vergroten is meer inzicht nodig in wat die waarde voor de maatschappij betekent, en hoe die waarde tot stand komt

Om de waarde van topsport te kunnen vergroten, moeten we die waarde beter aantoonbaar en zichtbaar maken. Hoe kunnen we dit bereiken? Hoe en waartoe inspireert topsport? Wat is de betekenis van topsport in brede zin, dus voor de maatschappij, en hoe vergroten we dit?

In het Nationaal Sportakkoord is de ambitie vastgelegd om zoveel mogelijk Nederlanders te inspireren met de kracht van topsport. Aan topsport worden verschillende waarden gekoppeld: we beleven plezier aan topsport, successen van anderen inspireren ons en geven ons een trots gevoel, en het volgen en genieten van sport kan zorgen voor onderlinge verbinding. Hoe tonen we deze waarden aan, en vertalen we dit in maatschappelijke impact?

  • Wat zijn randvoorwaarden door topsport en welke mogelijkheden zijn er om acties uit te zetten en investeringen te doen?
  • Hoe pak je zaken meer integraal aan en wat zijn reële verwachtingen bij acties/investeringen?
  • Hoe maak je verantwoorde beleidskeuzes over bijvoorbeeld de relatie tussen breedte- en topsport.

Meer informatie

Klik op het plaatje en bekijk de samenvatting van het strategisch plan

Waar gaat het over bij dit wicked problem? Experts aan het woord.
crossmenu