Dit is Anne. Zij wil samen met de mensen in haar buurt kunnen sporten. Hoe maken we het sportaanbod voor haar en haar buurtbewoners laagdrempelig en kwalitatief goed?

De betaalbaarheid van sport staat onder druk

Met sport willen we grotere maatschappelijke impact, maar hoe betalen we kwaliteit en professionalisering?

Wat is er nodig om een integraal aanbod van goede kwaliteit te ontwikkelen, door sportverenigingen èn sportondernemers, dat mensen die nu nog niet (genoeg) bewegen, aan het sporten krijgt? Investeren en professionaliseren ligt voor de hand, maar hoe houden we het ook betaalbaar? Sport en bewegen heeft een positieve impact op onze maatschappij en economie. Het effect op gezondheid, welbevinden, participatie en sociale cohesie is groot. Sporten is gezond en daarnaast creëren we met sportactiviteiten een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die dat wil. Op deze wijze voorkomt sporten sociale problematiek.

Helaas zijn sportfaciliteiten niet altijd voor iedereen toegankelijk, waardoor mensen niet kunnen of willen meedoen. De hoge eisen die aan de sport worden gesteld zoals maatschappelijk nut, betere veiligheid en meer professionaliteit hebben een prijs. En dan rijst de vraag: hoe houden we de sport betaalbaar? Noch de overheid, noch de gebruikers zijn in staat of gewend hierin afdoende te investeren. De relatie tussen investering en impact is complex en de prijs en betaalbaarheid wordt door veel factoren beïnvloed.

De oplossing zal van grote waarde zijn voor onze samenleving:

  • Sportactiviteiten kunnen beter betaalbaar worden, kwalitatief beter zijn en beter inspelen op behoeftes van de sporters.
  • Verantwoorde professionalisering in kwaliteit en betere benutting van de verschillende vormen van sportaanbod

Meer informatie

Klik op het plaatje en bekijk de samenvatting van het strategisch plan

Klik op één van de ramen
Wicked problem 6:
betaalbaarheid van de sport

 

Dit is Anne. Zij wil samen met de mensen in haar buurt kunnen sporten. Hoe maken we het sportaanbod voor haar en haar buurtbewoners laagdrempelig en kwalitatief goed?

De betaalbaarheid van sport staat onder druk

Met sport willen we grotere maatschappelijke impact, maar hoe betalen we kwaliteit en professionalisering?

Wat is er nodig om een integraal aanbod van goede kwaliteit te ontwikkelen, door sportverenigingen èn sportondernemers, dat mensen die nu nog niet (genoeg) bewegen, aan het sporten krijgt? Investeren en professionaliseren ligt voor de hand, maar hoe houden we het ook betaalbaar? Sport en bewegen heeft een positieve impact op onze maatschappij en economie. Het effect op gezondheid, welbevinden, participatie en sociale cohesie is groot. Sporten is gezond en daarnaast creëren we met sportactiviteiten een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die dat wil. Op deze wijze voorkomt sporten sociale problematiek.

Helaas zijn sportfaciliteiten niet altijd voor iedereen toegankelijk, waardoor mensen niet kunnen of willen meedoen. De hoge eisen die aan de sport worden gesteld zoals maatschappelijk nut, betere veiligheid en meer professionaliteit hebben een prijs. En dan rijst de vraag: hoe houden we de sport betaalbaar? Noch de overheid, noch de gebruikers zijn in staat of gewend hierin afdoende te investeren. De relatie tussen investering en impact is complex en de prijs en betaalbaarheid wordt door veel factoren beïnvloed.

De oplossing zal van grote waarde zijn voor onze samenleving:

  • Sportactiviteiten kunnen beter betaalbaar worden, kwalitatief beter zijn en beter inspelen op behoeftes van de sporters.
  • Verantwoorde professionalisering in kwaliteit en betere benutting van de verschillende vormen van sportaanbod

Meer informatie

Klik op het plaatje en bekijk de samenvatting van het strategisch plan

crossmenu