Dit is Shirley. Zij woont in een aandachtswijk. Zij sport en beweegt weinig. Hoe krijgen we haar in beweging?

Bewoners in aandachtswijken sporten minder

Gezonder leven en meer meedoen in de samenleving door meer te bewegen en sporten

Mensen met een laag inkomen en een lage opleiding, sporten en bewegen vaak minder dan mensen met een hoog inkomen en hoge opleiding. Het percentage hoogopgeleide Nederlanders dat wekelijks sport is bijna twee keer zo hoog (71 procent) als het percentage laagopgeleiden (36 procent). Bijna de helft van de laagste inkomensgroepen sport nooit. In aandachtswijken concentreert zich deze problematiek.

Er zijn verschillende oorzaken voor het verschil in bewegen en sporten:

  • praktische drempels (hoge kosten, geen tijd, ver weg);
  • vanwege ervaren gezondheidsproblemen;
  • gebrek aan kennis over hoe gezond te bewegen.

Met kennis werken aan oplossingen is van grote waarde voor zowel mensen die in aandachtswijken wonen als de mensen die met en voor hen werken (intermediairs/professionals):

  • Voor bewoners gelden waarden als meer meedoen door verbinding met anderen, een betere kwaliteit van leven, beter welzijn, fitter en sterker zijn, meer plezier. Jezelf kunnen laten zien en gezien worden.
  • Voor de intermediairs geldt dat ze kennis verwerven en nieuwe aanpakken leren om beter het verschil te kunnen maken. Ze kunnen dan beter weten wat wel en niet werkt en hoe ze doelgroepen op een goede manier kunnen betrekken. Hierdoor vergroot hun werkplezier en zelfvertrouwen en ontdekken ze en ontwikkelen ze met elkaar andere werkmethodes zodat zichtbaar wordt waar behoefte aan is en wat er nodig is.

Meer informatie

Klik op het plaatje en bekijk de samenvatting van het strategisch plan

Klik op één van de ramen
Wicked problem 1:
aandachtswijken
Dit is Shirley. Zij woont in een aandachtswijk. Zij sport en beweegt weinig. Hoe krijgen we haar in beweging?

Bewoners in aandachtswijken sporten minder

Gezonder leven en meer meedoen in de samenleving door meer te bewegen en sporten

Mensen met een laag inkomen en een lage opleiding, sporten en bewegen vaak minder dan mensen met een hoog inkomen en hoge opleiding. Het percentage hoogopgeleide Nederlanders dat wekelijks sport is bijna twee keer zo hoog (71 procent) als het percentage laagopgeleiden (36 procent). Bijna de helft van de laagste inkomensgroepen sport nooit. In aandachtswijken concentreert zich deze problematiek.

Er zijn verschillende oorzaken voor het verschil in bewegen en sporten:

  • praktische drempels (hoge kosten, geen tijd, ver weg);
  • vanwege ervaren gezondheidsproblemen;
  • gebrek aan kennis over hoe gezond te bewegen.

Met kennis werken aan oplossingen is van grote waarde voor zowel mensen die in aandachtswijken wonen als de mensen die met en voor hen werken (intermediairs/professionals):

  • Voor bewoners gelden waarden als meer meedoen door verbinding met anderen, een betere kwaliteit van leven, beter welzijn, fitter en sterker zijn, meer plezier. Jezelf kunnen laten zien en gezien worden.
  • Voor de intermediairs geldt dat ze kennis verwerven en nieuwe aanpakken leren om beter het verschil te kunnen maken. Ze kunnen dan beter weten wat wel en niet werkt en hoe ze doelgroepen op een goede manier kunnen betrekken. Hierdoor vergroot hun werkplezier en zelfvertrouwen en ontdekken ze en ontwikkelen ze met elkaar andere werkmethodes zodat zichtbaar wordt waar behoefte aan is en wat er nodig is.

Meer informatie

Klik op het plaatje en bekijk de samenvatting van het strategisch plan

crossmenu